Ön Bilgilendirme Formu

 

SATICI:

Unvan:                      IVU Bilgisayar ve Telefon Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres:                        Teşvikiye Mah. Vali Konağı Cad. Ayaz Apt. No: 70/3 Şişli/İstanbul

MERSİS No:            0469096850500001

Telefon:                    ________________

E-posta:                     ________________

Web Sitesi:               ________________

Şikayet İrtibat:         ________________

 

ALICI (“TÜKETİCİ”)

Ad-Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ne dayalı ve uygun olarak hazırlanmıştır. Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu imzalamakla birlikte, aşağıda yazılı tüm hususlar hakkında bilgilendirilmiş olduğunu ve mevzuat gereği Satıcı tarafından tüketiciye bildirilmesi gereken tüm unsurların kendisine bildirildiğini kabul eder. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı siparişi sonucu Taraflar arasında kurulacak olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

 

Ürün Adı ve Kodu Ürünün Cinsi ve Temel Niteliği Ürün Adedi Satış Bedeli KDV Dahil Satış Bedeli Kargo Bedeli Toplam Satış Bedeli
             

 

Sözleşme konusu ürün, yetkili “yenileme merkezi” tarafından, ürün içindeki veriler kalıcı olarak silinerek sıfırlanmıştır.

 

Sözleşme konusu ürün, Satıcı tarafından bir (1) yıllık yenilenmiş ürün garantisiyle sunulmaktadır. Garanti belgesi, ürünün teslimi sırasında, tanıtma ve kullanım kılavuzuyla birlikte Alıcı’ya verilecektir.

 

 1. ÖDEME, TESLİMAT VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

2.1.      Paketleme, kargo ve teslimata ilişkin masraflar __________ tarafından karşılanmaktadır. Teslimat, Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacak olup kargo ücreti __,__ -TL’dir ve kargo fiyatı toplam satış bedeline eklenmektedir.

 

2.2.      Satıcı, sözleşme konusu ürünü, taahhüt ettiği koşullara ve ilgili mevzuata uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimi, sözleşme tarihinden itibaren otuz (30) günü geçemez. Satıcı, ürünün Alıcı’ya teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması / ürünü geç teslim alması / ürünü hiç teslim almaması gibi durumlardan kaynaklı talep ve zararlardan Satıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

2.3.      Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemi: Alıcı, ürünün satış bedelini ödemek için, Satıcı tarafından kendisine sunulan “iyzico” sanal POS hizmetini kullanacaktır. Alıcı, ödeme sırasında “iyzico” ödeme sistemine üye olarak ödeme adımına geçecek ve satış bedeli, Alıcı’nın “iyzico” ödeme sisteminde bulunan hesabındaki bakiyesinden düşülecektir.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

3.1.      Alıcı, sözleşme konusu malın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

 

3.2.      Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

3.3.      Alıcı, cayma hakkını, cayma hakkı süresi dolmadan, ve gerekli bilgileri doldurarak kullanabilir. İade, Satıcı’nın İnternet Sitesinde belirtmiş olduğu iade prosedürüne uygun olarak yapılacaktır. Alıcı, iade prosedürü hakkında gereğince bilgilendirilmiş olduğunu kabul eder.

 

3.4.      Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yukarıda açıklanan yöntemle Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı Satıcı’ya ya da Satıcı’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

 

3.5.      Cayma hakkının kullanımı sonucu ürünün iadesi için öngörülmüş olan taşıyıcı, sipariş konusu ürünün Alıcı’ya teslimini sağlayan kargo firmasıdır.

 

3.6.      Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

3.7.      Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’ya iade edecektir.

 

 1. ŞİKAYETLER

 

Alıcı, siparişiyle ilgili herhangi bir konuda şikayeti olması halinde, şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla veya Satıcı’nın www._____________ internet sitesindeki irtibat yollarına başvurarak Satıcı’ya iletebilir. Satıcı, tarafına iletilen şikayetleri derhal kayıt altına alacak, değerlendirecek ve uygun bir süre içerisinde Alıcı’ya gerekli dönüşü ve çözüm önerisini sağlayacaktır.

 

 1. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI

 

Alıcı, Satıcı ile arasındaki işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların vuku bulması halinde, ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı haklara uygun biçimde, uyuşmazlık konusu başvurularını Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen parasal değerlere göre; ilçe tüketici hakem heyetlerine ya da il tüketici hakem heyetlerine yapılacaktır. İlgili parasal değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu tür ihtilaflarda yetkili merci, tüketicinin ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleridir.